Головна Виховна робота Виховна робота
Сайт Педагогічна преса
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні216
mod_vvisit_counterВчора993
mod_vvisit_counterНа цій неділі2268
mod_vvisit_counterМинула неділя2806
mod_vvisit_counterЦей місяць2268
mod_vvisit_counterПопередній місяць12008
mod_vvisit_counterВся статистика295807

We have: 4 guests online
Your IP: 54.159.190.90
 , 
Today: бер. 05, 2015

RSFirewallProtected

Михайлюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Виховна робота PDF Друк e-mail
Четвер, 09 грудня 2010, 17:26
Головна статті
Виховна робота
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Всі сторінки

Виховна робота 

Проблема над якою працює Михайлюцька загальноосвітня школа: «Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації та індивідуального розвитку особистості учня». Основні завдання виховної роботи: «Формування національної свідомості та виховання духовно-вільної, творчої, гармонійно розвиненої особистості при збереженні та зміцненні здоров’я». Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від викладачів, майстрів виробничого навчання, соціальних педагогів, психологів, створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети. На сучасному етапі класний керівник, використовує методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей. Використання для виховання і розвитку особистості ідеї особистісно-зорієнтованого виховання, яке втілює демократичні, гуманістичні положення, є потребою часу.

Для успішного здійснення виховного процесу слід використовувати внутрішні умови навчального закладу, а саме:
•  максимальну реалізацію виховного потенціалу кожного навчального предмету;
•  здійснення виховання відповідно до мети та завдання;
•  раціональне планування виховної діяльності всіх підрозділів;
•  цілеспрямована робота щодо підготовки класного керівника, майстра виробничого навчання, соціального педагога та психолога для проведення виховної діяльності з учнями;
•  розвиток учнівського самоврядування.

Педагогічне керівництво виховної робот має бути спрямоване на розвиток у вихованця свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі, формування та розвиток стійких моральних звичок, виховання волі та позитивних якостей характеру.

Основою виховного процесу є система стосунків, яка визначає взаємодію між викладачем, майстром виробничого навчання, вихователем і вихованцем. Виховання є вплив, дія з боку педагога на учня з метою організації життя дитини , але цю дію слід розуміти не як механічну або словесну, а як глибинну внутрішню роботу вихователя і вихованця, яка спричиняє активність обох сторін. Будуючи стосунки між вихователем і вихованцем на основі поваги, підтримки гідності учня, зацікавленості його особистістю, ми і намагаємося реалізовувати гуманізацію відносин, гуманізацію та демократизацію виховання в цілому. До найбільш вагомих принципів виховної роботи відносимо:

-         принцип гуманізації та демократизації виховного процесу, який передбачає рівноправність, але рівнозобов'язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у вихованців позитивну налаштованість, відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, співчутливості, милосердя тощо;

-         принцип самоактивності й саморегуляції, який сприяє розвитку у вихованця об'єктивних характеристик, формує здатність до самокритичності, до прийняття самостійних рішень, і формує громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;

-         принцип комплексної і міждисциплінарної інтегрованості передбачає встановлення в національному вихованні тісної взаємодії та поєднання навчального та виховного процесів, зусиль сім'ї, дитячих та молодіжних об'єднань, організацій;

-         принцип культуровідповідності передбачає органічну єдність з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують наступність і спадкоємність поколінь;

-         принцип інтеркультурності передбачає інтегрованість національної культури в контексті загальнодержавних. Європейських і світових цінностей, у загальнолюдську культуру;

-         принцип гармонізації родинного і суспільного виховання полягає в об'єднанні і координації виховних зусиль усіх суспільних інституцій, організації педагогічного всеобучу батьків;

-         принцип безперервності і наступності сприяє підготовці свідомої інтелігенції, оновленню і збагаченню інтелектуального геноциду нації, створенню необхідних умов для розвитку особистості, її мислення, загальної культури, пропагування здорового способу життя.

 


Основні напрями здійснення виховного процесу визначені Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Державною національною програмою “Освіта” ( Україна ХХІ століття ), Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Основними напрямами виховної роботи в школі є :

-         патріотичне і громадянське виховання яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;

-         правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. З розповсюдженням таких злочинів проти особи, як торгівля дітьми, жінками, втягнення їх до сексбізнесу, набуті навички захисту власних прав можуть стати дієвим знаряддям у попередженні протиправних дій. Разом з тим, правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;

-         трудове виховання, яке має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок. Усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії;

-         моральне виховання, мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;

-         художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів ліцею з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. Велике значення в художньо-естетичному виховання має збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;

-         екологічне виховання, завдання якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств. В умовах урбанізації екологічний стан в Україні потребує уваги не тільки з боку державної влади, але й кожного громадянина, в тому числі й учнів;

-         фізичне виховання, має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави.

Загальношкільні заходи були проведені такі:

·       святкова лінійка, присвячена Дню знань;

·       щомісячні загально шкільні підсумкові лінійки;

·       анкетування учнів з метою складання соціального паспорту груп та загалом школи;

·        тиждень української мови та літератури;

·        тиждень вчителів початкових класів.

Аналіз стану виховної роботи в школі свідчить, що найбільш вживаними формами організації виховного процесу є:

•  словесні (інформація, роз'яснення, зустрічі, збори, конференції, заочні екскурсії);
•  практичні (екскурсії, походи, конкурси, Олімпіади, спартакіади);
•  наочні ( творчі виставки, стінгазети).

 

Організація дозвілля учнів школи потребує певної системи і підбору тем для ознайомлення та обговорення, якими зацікавлені самі учні. З цією метою треба проводити опитування учнів, в розгляді яких питань вони мають потребу.

Виховна робота в школі  здійснюється загальними для навчально-виховної діяльності  методами, а саме:

•  методи інформації (візуально-слуховий, словесний, метод пошуків);
•  сугестивні методи (від лат. навчаю, навіюю) (метод прикладу, авторитету);
• метод організації практичної діяльності, стимулювання та гальмування певної поведінки (громадська думка, заохочення, покарання).

Серед методів і форм виховання учнівської молоді пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії.
До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних ситуацій з моралістичним характером. Крім цих методів доцільно долучити і традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою та інші. 

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:   

- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;   

- залучення молоді до національної та світової культури;   

- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;   

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;   

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.   


Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єдання класних керівників 

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньо-шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.   

Проблема, над якою працює колектив школи: «Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації та індивідуального розвитку особистості учня».

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників: "Підвищення ефективності діяльності роботи класних керівників шляхом діагностики та моніторингу".   

1.     Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників: 

· підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;  

· забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;  

· озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;  

· вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;  

· координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;  

· сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.  

2.     Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

·       організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;  

·        координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;  

·       планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;  

·       організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;  

·       обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;  

·       оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед аміні стацією школи про заохочення класних керівників.  

 

3.     Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

·        список членів методичного об'єднання;  

·        річний план роботи методичного об'єднання;  

·        протоколи засідань методичного об'єднання.  

Перспективний план роботи шкільного методичного об'єднання класних керівників

План методоб’єднань класних керівників

Михайлюцької ЗОШ І – ІІІ ступенів

на 2010-2011 н.р.

Засідання №1 «Коло ідей» (вересень)

Тема: Планування виховної роботи

1.     Про результати виховної роботи за 2009-2010 н.р.

2.     Основні напрямки методичної та виховної роботи на новий навчальний рік.

3.     Анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. 

Засідання № 2 (листопад)

Тема: Особистісно-орієнтовний підхід у виховному процесі.

1.     Особистісно-зорієнтовані технології виховання.

2.     Особистісно-зорієнтована модель освіти в школі.

3.     Про стан і заходи щодо впровадження ідей особистісно-зорієнтованого навчання, виховання в практику роботи класних керівників.

4.     Виховний захід у 5 класі.

5.     Аналіз та самоаналіз виховного заходу.

Засідання №3 (лютий)

Тема: Педагогічна діагностика і виховний процес у школі.

1.     Діагностика особистості школяра.

2.     Діагностика дитячого колективу (з досвіду роботи класних керівників)

3.     Діагностика виховного процесу.

4.     Виховний захід у 2 класі.

5.     Аналіз та самоаналіз виховного заходу.

Засідання №4 «Аукціон ідей» (травень)

1.     Про результати виховної роботи за 2010-2011 н.р. (обмін досвідом).

2.     Огляд нової методичної літератури (обмін досвідом).

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків та секцій.

 1. Розвиток зв’язного мовлення (Кудрик А. І.)

2.Логіка (Філіпчук В. В.)

3. Абетка юного читача (Прозар Г. І.)

4. Співаночка  (Первак Н. О.)

5. Умілі руки (Голуб Л. І.)

6. В гостях у психології (Куца А. А.)

7. Англійська мова (Маранчак З. О.)

8. Козачата феномен світової історії (Сахарець Н. Р.)

9. Цікава математика (Яремчик М. К.)

10. Флористика (Лукашук Н. Б.)

11. Лінгва (Рибачук А. А.)

12. Юний палітурник (Захарець Н. Р.)

13. Волейбол (Фіялчук В. М.)

14. Шкільний лекторій (Яворська Л. В.)

15. Культура спілкування (Голік Л. М.)

16. Розв’язання задач з хімії (Дацина В. М.)

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 09 грудня 2010, 17:54
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC